Избата

free amp template

FAMILY WINERY & VINEYARDS TRADITION

Виното се ражда тук!

    Винарска изба „Джинвира“ е малка семейна винарна, намираща се в центъра на с. Брестовица. Районът е известен с хилядолетни традиции в отглеждането на лозя и производството на отличаващи се бели и червени вина.

    Виното, което създаваме в нашата изба, е изцяло от собствените ни лозя, разположени в същото землище.

    Сграда на избата и къщата към нея са построени през далечната 1926 г. Високите каменни дувари подсказват отдалече на случайния минувач своето предназначение. Мястото, в което са се помещавали няколко поколения лозари и винари, вече е почти напълно реставрирано и започва да изпълнява с пълна сила своето предназначение. Ние не просто наследници, но и правоприемници на техния завет, продължаваме да надграждаме и поддържаме започнатото от предците както в материален, така и в духовен план.


Mobirise

Адрес

с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив ПК 4224,
ул. Александър Стамболийски, № 37

Контакти 

E-mail: georgi.djingarov@abv.bg,
george@dzhinvira-winery.bg 

Тел: +359 886 55 31 49
Тел: +359 888 85 47 37

Избата

Винарска изба Джинвира е малка семейна винарна, намираща се в с. Брестовица. 


Address

37 Alexander Stamboliiski Str.
Brestovitsa village 4224, Rhodope municipality, Plovdiv region, Bulgaria