how to build a website for free

Лозето

Лозето - Vineyard

Там където слънчевите лъчи първи докосват Земята,
Там където миналото среща бъдещето,
Там където времето тече по свой собствен ритъм
Там където Земята пази своите тайни,
Там живее гроздето! 

    Лозовите масиви са разположени в древнотракийско землище, в околностите на с. Брестовица, където природа, вековни лозарски традиции и мистична античност се сливат в неповторима атмосфера.

Местността

    Местността, в която днес се отглеждат лозята, е била част от дъното на прадревен световен океан, известен на науката като ТЕТИС. Част от уникалността на тероара се дължи на факта, че тук е една от най-плодородните нанoсни почви на Балканския п-в. И никак не е случайно, че точно това място е избрано за отглеждане на лозови насаждения за добиване на вино от едни от най-прочутите древни винопийци - поклонниците на Дионис / Бакхус / Загрей / Сабазий - ТРАКИТЕ.

Тероара – дар и предизвикателство!

    Не е тайна, че превъзходните качества на гроздето, предпоставящи уникалността на виното, в значима степен се дължат на тероара. Климатът е умереноконтинентален, с оптимално разпределение на валежите през целия период на вегетацията на насажденията. Разположени в подножието на Родопите и в непосредствена близост до река Въча, масивите се проветрят от целогодишно въздушно течение, благоприятстващо правилното развитие на лозите. През зимата температурата често пада значително под нулата, но това обстоятелство не оказва негативно влияние, благодарение на технологията, по която се отглеждат лозята.

Технология

    Отглеждането на лозята в стопанството, както и създаването на виното, е тясно свързано с прилагането на най-съвременни технологии, съчетани с древни практики, характерни за времето на траките. Имайки щастието да се намираме в район, пропит с древна култура и история, в едно с уникални природни дадености, нашето кредо е да следваме неотклонно оставените от предците ни завети, спазвайки най-добрите традиции на ЗАНАЯТА.

    Използвайки знания и умения, завещани от нашите деди, ние успяваме да се справим с един от най-големите врагове на лозата - ниските зимни температури. Прилагаме практиката, наречена „загрибване“, при която определен брой пръчки от всяко растение преди настъпването на зимния период се маркират и полагат в земята, и биват затрупани с почва. По този начин лозата презимува на топло до преминаване на опасността от зимни измръзвания. Дори в най-суровите зими растенията не изпитват стрес от големите температурни амплитуди. Районът, в който температурите през зимата падат под -20С, е едновременно и възможност, и предизвикателство за постигане на неповторим резултат, характеризиращ високите качества на нашето вино.

Технологията позволява:

– „Вечна младост” – Живот и развитие на лозата над 100 г., без това по никакъв начин да влияе на добива и качеството на гроздето;

– Елиминиране на опасността от зимни измръзвания;

– Индивидуален подход при третирането на всяка една лоза, тъй като технологията максимално ограничава използването на механизация - до 90% ръчен труд, което е истинско предизвикателство за нашето съвремие;

– Визия – различна от класическите лозови масиви, със свой собствен чар и послание, буди възхищение от пръв поглед.


Mobirise

Адрес

с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив ПК 4224,
ул. Александър Стамболийски, № 37

Контакти 

E-mail: georgi.djingarov@abv.bg,
george@dzhinvira-winery.bg 

Тел: +359 886 55 31 49
Тел: +359 888 85 47 37

Избата

Винарска изба Джинвира е малка семейна винарна, намираща се в с. Брестовица. 


Address

37 Alexander Stamboliiski Str.
Brestovitsa village 4224, Rhodope municipality, Plovdiv region, Bulgaria