web templates free download

За нас

Съхраняването на хилядолетна традиция

    На 2 април 1940 г. нашият прапрадядо регистрира първата си фирма с наименованието „Лоза” - Георги Джингаров. Началният капитал е 1 250 000 лева, а основната дейност е свързана с търговия и износ на грозде, плодове, зеленчуци, земеделски продукти, произведения в прясно и в преработено състояние. Нещата бързо потръгват, а основен пазар е Германия. Изнасят се предимно грозде в прясно състояние, мармалад и вино. Още в началния етап на предприятието назрява необходимостта от доверен и образован човек, който да се грижи за всички правни и финансови въпроси, възникващи в отношенията между немските купувачи и фирмата. Въпреки трудностите на суровото военно време, дядо ни взема смелото решение да изпрати човек, който да се образова в Германия, по тамoшен стандарт, да придобие нужните знания и умения, необходими за поддържане на дейността на фирмата му. Така след три години обучение фирмата се сдобива с ценен кадър, който за онова далечно време е бил рядко срещан дори в канторите на компаниите в големите градове, да не говорим за селските райони.

    Производството и търговията продължават с пълна сила, а броят на вагоните, товарени от гара Кричим (днес град Стамболийски), нараства с всяка изминала година. За добро или за зло, не след дълго политическата обстановка в Европа и в страната се изменя коренно. Това, което е било придобито и натрупано с много труд, изведнъж изчезва, а професията, упражнявана с любов и всеотдайност през годините, престава да има същото значение. Следва мрачен половинвековен период на големи сътресения в социално и стопанско отношение, в следствие на което предприемаческият дух бива напълно унищожен, за да се възроди отново чрез наследниците на рода в нашето съвремие.

    Закърмен с родовите истории от своята баба, търсещ духа на своите предци, в един момент Павел Джингаров решава да загърби модерния свят и добре платено си работно място с многообещаваща кариера. Едва на 20 г., той се завръща към корените си, за да се превърне в стожер за възстановяване на родовите традиции в лозаро-винарството и семейното предприемачество. Със своята съпруга - Рени Джингарова, която неизменно го следва през всички трудности и изпитания , те поставят началото на възродения бизнес, започвайки с един наследствен парцел от 6,3 дка. Както всяко едно ново начало трудностите са почти непреодолими. Наследниците са много, а парчетата земя са малки и разпокъсани. Напредъкът е почти незабележим през началния стадий. Изминават повече от 20 г., докато сем. Джингарови с упорит и всеотдаен труд успяват да доближат мащабите от предвоенното време. В крайна сметка сплотеното семейство успява да възвърне блясъка на някогашната предприемаческа слава и доброто име на своите предци.

    Въпреки множеството материални трудности, срещани по пътя, Павел Джингаров нито за миг не остава на заден план семейството си и духовността. Закърмени с любов към занаята, израстват и двете им деца: Георги Джингаров (днес на 28г.) и Таня Джингарова (днес на 13г.). Макар съвсем невръстна, Таня бързо навлиза в тайните на занаята, а за Георги сякаш други пътища не съществуват. През есента на 2018 винарска изба „Джинвира“ отваря вратите си, за да приеме за обработка своята първа реколта. С подкрепата на цялото семейство Георги насочва всичките си усилия за разработването на винарската изба, с горещо желание за утвърждаване в динамиката на нашето съвремие, стремейки се да покрие възможно най-високите еталони в занаята.


Mobirise

Адрес

с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив ПК 4224,
ул. Александър Стамболийски, № 37

Контакти 

E-mail: georgi.djingarov@abv.bg,
george@dzhinvira-winery.bg 

Тел: +359 886 55 31 49
Тел: +359 888 85 47 37

Избата

Винарска изба Джинвира е малка семейна винарна, намираща се в с. Брестовица. 


Address

37 Alexander Stamboliiski Str.
Brestovitsa village 4224, Rhodope municipality, Plovdiv region, Bulgaria